Varumärket är i många fall ett företags viktigaste tillgång och skapar förutsättningar att skilja ut företagets produkter och tjänster från konkurrenternas. Eftersom hela verksamheten kretsar kring varumärket är det viktigt att skydda det för att hindra andra aktörer från att kommersiellt kunna profitera på detta. Det vanligaste sättet att skydda sitt varumärke är genom en varumärkesregistrering.

Genom att samarbeta med Excedo erbjuder vi möjligheten att centralisera samtliga frågor rörande varumärken hos en part. Vi har en stor samverkan med experter inom området vilket erbjuder möjligheten till varumärkesrelaterade tjänster på en nationell och internationell arena. Varumärken är dessutom nära förankrande med Excedos övriga tjänsteområden och förenandet av områdena juridik, domännamn, teknik och strategi innebär att vi kombinerar traditionell varumärkesjuridik med våra övriga tjänster för att skapa en helhetslösning som är anpassad för den konstant föränderliga marknaden.