För att framgångsrikt arbeta med företagets frågor rörande digital närvaro och identitet samt varumärken ställs det högra krav på en förståelse inom många områden som har olika karaktär, såsom teknik, juridik, domännamn, säkerhet med flera. Förvaltningen av dessa frågor kan upplevas som krånglig eftersom det involverar olika enheter inom en organisation. Dessa ställs inför utmaningen att försöka hitta en arena för samverkan och gränsdragningen av ansvarsområden inom företaget är många gånger svår att definiera. Utmaningen blir även större då man oftast även arbetar med olika leverantörer för de olika frågorna.

Genom att samarbeta med Excedo erbjuder vi möjligheten att centralisera samtliga frågor inom de tjänsteområden som vi arbetar med. Resultatet av detta blir en enklare och mer krångelfri hantering för våra kunder. Med vårt samlade team av experter i kombination med vårt globala nätverk av samarbetspartners kan vi erbjuda lösningar för internationella affärsverksamheter. Vi tar ett helhetsansvar och hjälper initialt till i alla frågor rörande analys av nuläget och flytt av tjänster eftersom detta oftast är den stora utmaningen inledningsvis. Allt arbete genomförs under vår projektledning och kontroll samt att vi säkerställer att inga driftsavbrott sker. Utöver den inledande fasen arbetar vi aktivt som en såväl rådgivande som förvaltande samarbetspart till våra kunder för de tjänster som vi levererar.

Vår helhetslösning