Varumärken har olika hotbilder beroende på tjänsten eller produktens art och marknad. En del varumärken har hög trafik till sina webbtjänster och utsätts därför automatiskt för varumärkesintrång genom s.k. typosquatting, dvs. registreringar av medvetna felstavningar av varumärkesnamnet. Andra varumärken drabbas av piratkopiering där registreringar och användande av varumärket stöttar den illegala handeln. En del varumärken bedriver finansiell eller på annat vis känslig verksamhet och utsätts för regelrätta bedrägerier. Ofta finns ett behov att bevaka ett varumärke globalt och inom flera olika digitala plattformar för att se hur återförsäljare och konkurrenter använder sig av ens varumärke eller för att försäkra sig om att ingen annan etablerar ett varumärke online med liknande lydelse på andra marknader.